Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Over mijzelf Mijn afbeeldingen Mijn muziek Mijn video's Contact Wendy Lamet Hanneke Smit Kees van het Maalpad Joke Noppers Sandra Overing Fysiotherapie Bekkenbodem- en incontinentie therapie 

Fysiotherapie

Bewegingsbeperking of pijn?Moeite met bewegen of helemaal gefixeerd? Pijn in het been, rug, schouder of de nek? Daar kunt u natuurlijk gewoon mee doorlopen. Komt vanzelf en het gaat vanzelf weer weg. Dit is vaak ook het geval, maar wat doet u als het niet van zelf weg gaat en langere tijd aanwezig blijft of misschien steeds hinderlijker wordt tijdens de dagelijkse activiteiten?Op een dag maakt u vele verschillende houdingen en bewegingen. Dit gaat vanzelfsprekend en zonder dat u daarbij hoeft na te denken. De hele dag zit, staat en loopt u op een manier, die bij u past en die u prettig en aangenaam vindt. Door te veel of eenzijdig bewegen, een ongeval, een plotselinge beweging, een neurologisch probleem of een operatie is dit geautomatiseerde bewegen soms niet meer zo vanzelfsprekend. In dat geval komt de fysiotherapeut in beeld. De cliënt gaat over het algemeen bij de fysiotherapeut op bezoek als er klachten zijn. Dit bezoek kan plaats vinden op advies van een arts of zonder tussenkomst van een arts. Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, waardoor de tussenkomst van een arts niet noodzakelijk is voor een bezoek aan de fysiotherapeut.Een fysiotherapeut is “een specialist in bewegen”. Dit geeft dan ook aan op welk terrein de fysiotherapeut vooral actief is. De fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met klachten aan het bewegingsapparaat en kan u helpen bij het herstel. Daarnaast kan de fysiotherapeut een rol spelen bij problematiek aan de vitale organen om te adviseren en begeleiden bij het verbeteren van vaatproblematiek en de hart- en longfunctie.In de gezondheidszorg speelt het voorkomen van blessures en klachten van het bewegingsapparaat meer en meer een rol. De fysiotherapeut is daardoor op het gebied van preventie steeds meer actief door advisering op het gebied van bewegen en het aanbieden van beweegprogramma’s.WerkwijzeEen bezoek aan de fysiotherapeut gaat altijd op afspraak. Bij het eerste contact vindt er een onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit een intakegesprek, waarin de gegevens van de cliënt worden genoteerd en de klachten worden doorgesproken om een duidelijk beeld te verkrijgen van de problematiek. Na dit gesprek vindt een bewegingsonderzoek plaats om te bepalen welke bewegingen wel of niet kunnen worden uitgevoerd en welke bewegingen pijnklachten veroorzaken. Op die manier wordt er inzicht verkregen in oorzaak van de klachten. Als de fysiotherapeut besluit dat er een indicatie is voor fysiotherapie dan wordt er een behandelplan gemaakt en kan met de behandeling worden begonnen. Bij het opstellen van het behandelplan maakt de fysiotherapeut gebruik van kennis van het meest recente bewijs uit wetenschappelijk onderzoek (Evidence Based Practice) in combinatie met de persoonlijke situatie van de cliënt. Mocht de fysiotherapeut na het onderzoek concluderen dat u bij de fysiotherapeut niet op de juiste plaats bent dan wordt u terug of doorverwezen naar de arts.De fysiotherapeut kan na onderzoek kiezen uit verschillende therapievormen. Deze keuze is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Primair staat veelal de oefentherapie, waarbij met behulp van oefeningen een ontspannende-, mobiliserende-, spierversterkende- of stabiliserende doelstelling wordt nagestreefd. Dit kan door de fysiotherapeut worden ondersteund door het gewricht of de gewrichten actief (door cliënt), geleid actief Cliënt en fysiotherapeut) of passief (fysiotherapeut) in beweging te brengen. Ondersteunend zou de fysiotherapeut massagetechnieken of elektrotherapie kunnen toepassen. Het geven van inzicht in de oorzaak van de klachten en eventueel het adviseren bij het nemen van maatregelen om het ontstaan van de klachten te voorkomen is misschien wel de belangrijkste taak van de fysiotherapeut. Immers is het beter “te voorkomen dan te genezen”.VergoedingFysiotherapie wordt uitsluitend vergoed vanuit uw Aanvullende Verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent betaalt u fysiotherapie zelf. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar en een groep cliënten met “chronische indicaties”. Dit is een lijst met indicaties, die indertijd door Minister A. Borst van Volksgezondheid werd samengesteld. Mensen met een behandelindicatie van deze lijst komen geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de Basisverzekering. U kunt hiervoor uw polis of zorgverzekeraar raadplegen.

Logo van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (K.N.G.F.)Doelstelling De leden van fysioHaaglanden stellen zich tot doel de kwaliteit van zorg door samenwerking te verbeteren.